Styrelsen

Styrelsen i Vasaskolans föräldraförening väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte vilket vanligtvis äger rum i oktober. Datum för årsmötet publiceras på schoolsoft och här på vår hemsida. 

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten, ca 1 gång / månad.

Kontakta styrelsen genom e-post: styrelsen(@)vaff.se.

Vi välkomnar att ni kontaktar oss och vi är generellt positiva till de förslag som kommer till oss. För att genomföra aktiviteter och stöd därtill ber vi föräldrar för koordinering med övrig skolverksamhet i första hand kontakta sina klasslärare, som sedan har kontakt med oss.

Efter årsmötet i oktober 2016 är följande styrelse vald för skolåret 2016/2017:

Ordförande
Andreas Ekman 
Ledamöter
Marie Elmlund
Klas Tikkanen
Thomasine von Essen
Anna Gorecki
Den 9 december 2016 avgick Elisabeth Lövgren ur styrelsen.

 

Läs mer