Rädda Vasaskolan!

Vi vill rädda Vasaskolan som vi upplever hålla på att nedmonteras!

Vi samlar in namn för att visa att vi är många som bryr oss om Vasaskolan och vill göra vad vi kan för att rädda skolan.

Under de två senaste mandatperioderna har Vasaskolan misskötts kraftigt både av kommunen och skolledningen. Skolan gick med kraftigt budgetunderskott och både lärare och elever började söka sig till andra skolor.

Inför detta läsåret fick skolan en ny, erfaren och driven rektor, som gjort stora framsteg för skolan. Med fokus på att upprätta en sargad arbetsplats har hon gjort ett stort och viktigt arbete för att få ordning på skolan, vilket vi upplever att hon lyckats bra med. Men, hon har nu på grund av bristande möjligheter att fullfölja sitt uppdrag framöver valt att avsluta sin tjänst.

Vasaskolans Föräldraförening ser hotet och risken för Vasaskolans framtid och vill agera nu. Vi kommer att kontakta våra förtroendevalda politiker för att säkerställa Vasaskolans framtid och försöka behålla nuvarande rektorn och ge henne verktygen som behövs för att över tid lyckas fullfölja att Vasaskolan blir den fina skola den kan och ska vara. Vi vill att Vasaskolan ska förbli en kommunal låg och mellanstadieskola och det naturliga valet i området!

Genom att skriva under hjälper du oss att visa för rektorn och politikerna att vi är många som bryr oss! Tillsammans kan vi skapa en bra framtid för Vasaskolan!

https://www.skrivunder.com/radda_vasaskola