Uppdatering “Rädda Vasaskolan”

Hej Vasa-föräldrar,

Vilket fantastiskt väder för våra barn att få börja sitt sommarlov med!

Vi i arbetsgruppen ”Rädda Vasaskolan” vill ge er en kort återkoppling.

  • Vi har lyckats samla drygt 250 namnunderskrifter – tack för ert stöd! Ju fler vi är desto starkare blir vår röst. Vi uppmanar alla föräldrar i familjen att skriva på, inte bara ett namn per familj. Sprid och dela gärna detta med fler Danderyds-bor så att de också får chansen att stödja och rädda Vasaskolan.

https://www.skrivunder.com/radda_vasaskola

  • Vi har kontaktat ledande politiker från samtliga partier och bett om ett möte före sommaren. Vi kommer ställa samma frågor till alla partier. Vi vill bland annat förstå vilka partier i kommunen som stödjer och vill behålla Vasaskolan i dess nuvarande kommunala regi. Hur ser deras plan ut för att rädda Vasaskolan? Vilka resurser är de beredda att tillsätta? Flera möten är inbokade och genomförs redan denna vecka.
  • Utbildningsnämnden har uppmärksammat vårt upprop och bjudit in arbetsgruppen ”Rädda Vasaskolan” till ett möte i nästa vecka. Fokus från vårt perspektiv blir mer kortsiktigt i det mötet med syfte att säkerställa att Vasaskolan, i väntan på en ny rektor, har en stabil och tydlig ledning när höstterminen startar i augusti.

Vi kommer att återkoppla inom två veckor då vi fått en tydligare bild av hur den politiska viljan för att rädda Vasaskolan ser ut.