Aktiviteter

Vasaskolans Föräldraförening (VaFF) är en ideell förening som arbetar för att bidra till att göra elevernas tillvaro ännu bättre i skolan. Detta sker exempelvis genom att VaFF lämnar ekonomiskt stöd till olika intressanta och lärorika aktiviteter vilka finansieras via inkomstbringande evenemang såsom Vasaskolans kväll samt genom medlemsavgifter till VaFF.

Förutom bidrag till årskursvisa aktiviteter, se nedan, finansierar VaFF även förbättringar av skolgården, inköp av vissa pedagogiska hjälpmedel  (utöver skolans egen budget) eller annat som förbättrar barnens vardag och som kommer alla på skolan till del.

 

Policy för Vasaskolans Föräldraförenings bidrag till årskurs-/klassaktiviteter

Ett viktigt kriterium för att VaFF ska lämna ekonomiskt stöd till klassaktiviteter är att aktiviteten måste ha en koppling till undervisningen. Aktiviteten ska föreslås av skolans personal som säkerställer att det blir en integrerad del i undervisningen. Fördelningen av VaFF:s bidrag till aktiviteter görs om möjligt enligt följande:

 

  • Årskurs Förskoleklass: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Årskurs 1: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Årskurs 2: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Årskurs 3: Bidrag till skolresa, t ex till Falu Koppargruva. Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Årskurs 4: Bidrag till skolresa, t ex till en Vikingaby. Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Årskurs 5: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet

 

  • Årskurs 6: Bidrag till sexornas avslutningslunch. Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Resursklasserna: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

  • Vasaborg: Bidrag till museum, teater, författarbesök, konserter eller andra aktiviteter som ligger i linje med skolarbetet.

 

Ansvarig mentor som företräder mentorerna i en årskurs kontaktar VaFF vid behov av bidrag. Maila gärna förslag, önskemål och en budget på aktivitet@vaff.se.

 

Om du vill är du välkommen att delta i någon av projektgrupperna som vi har för de större aktiviteterna!