Föräldraföreningen drabbas hårt av Corona pandemin

Vasaskolans Föräldraförening jobbar för att skapa en bra miljö på skolan och möjlighet för lärare att ge elever ” lite extra”. Detta kan vara exempelvis vara studie- eller museibesök som inte kan finansieras genom skolans budget. Föreningen brukar även hjälpa till med finansieringen av sexornas avslutningslunch.

För att föreningen skall kunna hjälpa till krävs pengar. Föreningens främsta intäkt är medlemsavgifter som betalas av barnens föräldrar. Detta räcker dock inte utan föreningen håller årligen i några arrangemang där barn och föräldrar gemensamt skapar intäkter till föreningen. Exempel på sådant arrangemang är Vasaskolans kväll som normalt inleder höstterminen, Julbasaren vid Lucia och även då och då något på vårterminen.

Covid-19

Under 2020 var det på grund av pandemin omöjligt att arrangera något av ovanstående. Från början fanns det en förhoppning om att det skulle vara möjligt att hålla Vasaskolans kväll på vanligt sätt under september 2020. Vi trodde då, som många andra, att pandemin skulle blåsa över under sommaren. Tyvärr hade vi fel. Det visade sig till och med vara omöjligt att genomföra julbasaren. I skrivandets stund verkar även tveksamt om vi kommer kunna ha något stort arrangemang under 2021.

Detta har givetvis skapat ett stort hål i föreningens ekonomi. Vi nu helt och hållet hänvisade till intäkter från medlemsavgifterna. Medlemsavgiften är 150 kr/läsår och familj oavsett hur många barn man har i skolan. Vi ber därför alla föräldrar som känner att föreningen gör ett viktigt jobb att bli/fortsätta att vara medlemmar. Vill man även ge en gåva till föreningen så tas den tacksamt emot.

Tack för allt stöd!

Styrelsen i Vasaskolans Föräldraförening