Styrelsen

Styrelsen i Vasaskolans föräldraförening väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte vilket vanligtvis äger rum i oktober.
Datum för årsmötet publiceras på Vklass och här på vår hemsida.

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten, ca 1 gång/månad.

Kontakta styrelsen genom e-post: styrelsen(@)vaff.se

Vi välkomnar att ni kontaktar oss och vi är generellt positiva till de förslag som kommer till oss. För att genomföra aktiviteter och stöd därtill ber vi föräldrar för koordinering med övrig skolverksamhet i första hand kontakta sina klasslärare, som sedan har kontakt med oss.

Efter årsmötet är följande styrelse vald för skolåret 2022/2023:

Ordförande

Mia Ljunggren

Ledamöter

Sara Clason

Clas Ceder

Maureen Harcus

Emma Treffenberg

Philip Wachtmeister

Julia Wallen

Ian Wikström

Valberedningen nås på e-post: valberedning(@)vaff.se

Vill du veta mer om våra aktiviteter och policy? Läs här: Aktiviteter och policy