Årets stipendiat

En härlig avslutning blev det även i år! Tack till all skolans personal för detta läsår!

Föräldraföreningens stipendiat blev i år Cicelle Setterström. Att döma av reaktionerna efteråt så var det ett val som var uppskattat av många. Det är såklart alltid vanskligt att hålla fram en person när det är så många som gör extra insatser under läsåret, ett stort tack för det till er alla i skolans hela personal! Detta var motiveringen för stipendiaten:

”Årets stipendiat är en person som under många år hjälpt våra elever att utvecklas.

Det är en framstående företrädare för lärarkåren, och är dessutom verksam inom flera områden, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter i klassrummet.

Vår stipendiat är ett gott exempel för andra genom sitt engagemang och vilja att göra det där lilla extra. Hon är mycket uppskattad och omtalad bland eleverna. Hon är lärare och musiklärare. Har inspirerat och lyft musiken som ämne, och fått fler barn att delta och uppskatta musikens betydelse. Hon har fått elever att känna att alla kan hitta något positivt oavsett hur bra man är på att sjunga. Hon är fylld av toner och glädje, och det smittar av sig. Alla smittas av hennes entusiasm. ”

Ha en underbar sommar!!!