Årsmötet 2015

Ikväll har föräldraföreningen haft årsmöte. Fyra nya styrelsemedlemmar valdes in:

Marie Elmlund
Hanna Falkenberg
Lene Rönningen
Klas Tikkanen

Välkomna!

Fortsatta styrelseledamöter är Andreas Ekman (ny ordförande), Elisabet Jamal Bergström (kassör) och Helena Wiseman.

Vi vill samtidigt tacka avgående ledamöter Charlotte Pataky, Therese Nyberg och Thomas Westin för deras uppskattade och förtjänstfulla arbete i styrelsen!

Medlemsavgiften kvarstår oförändrad 150:- SEK per förälder.

Läs mer

Bli medlem