Vad gör vi?

Våra aktiviteter

Samarbete med skolan och skolledningen för viktiga initiativ såsom:

Vasaskolans kväll (höstterminen)
Julbasaren (höstterminen)
Juni och Mattisgalan (vårterminen)
Skolresor och Lägerskolor (vårterminen)
Dekorerar matsalen (alla högtider)
Blommor på skolgården (hela skolåret)
Finansiering av fritidsmaterial (vid behov)
Renovering av skolgården (vid behov)