Kom med

Vill du engagera dig i Vasaskolans föräldraförening på ett eller annat sätt? Du är välkommen att komma med. Som styrelsemedlem eller på annat sätt. Alla kan bidra. Hör av dig till hos eller Valberedningen. Vi kommer ta in 2-3 personer till detta läsåret.

Läs mer om

Årsmöte 2017