Nya krafter i styrelsen

Ikväll har föräldraföreningen haft sitt årsmöte för 2016. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in istället för de tre ledamöter som nu lämnar styrelsen:

Thomasine von Essen
Anna Gorecki
Elisabeth Lövgren

Varmt välkomna!

 

Fortsatta styrelseledamöter sedan tidigare är Andreas Ekman (ordförande), Marie Elmlund och Klas Tikkanen.

Vi vill samtidigt tacka avgående ledamöter Elisabet Bergström, Helena Wiseman och Lene Rönningen för deras uppskattade och förtjänstfulla arbete i styrelsen!

Medlemsavgiften kvarstår oförändrad 150:- SEK per förälder. Vi har en litet växande antal medlemmar och ser såklart gärna att vi blir fler. Verksamheten gick planenligt lite med förlust men det är utifrån att vi vill att mer pengar går tillbaka till elevernas aktiviteter. Ekonomin i föreningen som helhet är mycket god.

Läs mer

Bli medlem