Ikväll har föräldraföreningen haft sitt årsmöte för 2016. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in istället för de tre ledamöter som nu lämnar styrelsen: Thomasine von Essen Anna Gorecki Elisabeth Lövgren Varmt välkomna!   Fortsatta styrelseledamöter sedan tidigare är Andreas Ekman (ordförande), Marie Elmlund och Klas Tikkanen. Vi vill samtidigt tacka avgående ledamöter Elisabet Bergström, Helena Wiseman och […]

Read More

Kallelse till Årsmöte för Vasaskolans föräldraförening (VFF)   Tid: Torsdagen den 13 Oktober 2016, kl. 19.00. Plats: Matsalen – Vasaskolan Förslag till dagordning: 1§                  Val av mötesordförande 2§                  Val av mötessekreterare 3§                  Val av två justeringsmän 4§                  Fråga om mötet blivit behörigen kallat 5§                  Fastställande av dagordning 6§                  Styrelsens verksamhetsberättelse 7§                  Styrelsens ekonomiska berättelse 8§                  Revisorernas […]

Read More

Vasaskolans föräldraförening har som syfte att samla in pengar till gemensamma aktiviteter och till förbättring av skolmiljön.

Read More