Ikväll har föräldraföreningen haft sitt årsmöte för 2016. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in istället för de tre ledamöter som nu lämnar styrelsen: Thomasine von Essen Anna Gorecki Elisabeth Lövgren Varmt välkomna!   Fortsatta styrelseledamöter sedan tidigare är Andreas Ekman (ordförande), Marie Elmlund och Klas Tikkanen. Vi vill samtidigt tacka avgående ledamöter Elisabet Bergström, Helena Wiseman och […]

Read More